top of page

Onze expertise en dienstverlening

Sinds 1984, dus inmiddels 30 jaar, worden toetsenborden van PC's verkend. Bolle IT Consultancy is opgericht op 1 maart 2002 en bestaat inmiddels dus al twaalfeneenhalf jaar.
Applicatiebeheer

Het beheer van uw applicatie(s) is bij BITC in goede handen. Ùw software is ònze zorg. Met ruim 25 jaar ervaring met het beheren van applicaties heeft BITC een ruime focus op alle aspecten binnen de processen. Hierdoor kan BITC uw applicatie(s) voor zowel gebruikersgemak als informatievoorziening (rapportage) zo optimaal mogelijk (zover de applicaties dit toestaan) voor u inregelen. Het technisch beheer van applicaties (denk aan installaties en updates et cetera) ziet BITC als een aangelegenheid voor systeem- en netwerkbeheer. Daar houdt BITC zich dus niet mee bezig.

Productontwikkeling

BITC verstaat zowel de taal van de gebruikers als die van de ontwerpers. In de loop der jaren zijn er reeds gigabytes aan analyses geschreven voor R&D-afdelingen van softwareleveranciers. BITC is daarom uitstekend in staat om analyse- en ontwerpdocumenten te vervaardigen die de basis kunnen vormen voor structureel opgezette applicaties of functionele verbetervoorstellen.

Implementaties

Er is niet alleen ruime ervaring qua applicatiebeheer maar zeker ook qua implementaties. Zo zijn er in de afgelopen jaren applicaties geïmplementeerd bij éénmanszaken tot organisaties met 10K personeelsleden en van de bakker op de hoek tot multinationals.

Processen / Changes

Uiteraard kan BITC ook meedraaien als sparringpartner bij het optimaliseren van processen en veranderingen. Ook als BITC niet beschikt over specifieke kennis van de betreffende applicatie(s). Op basis van kennis en ruime ervaring kan het meedenken en aansturen van BITC soms tot verassende resultaten leiden.

Admin & Reports

Nog geen informatie beschikbaar.

Projectmanagement

BITC beschikt over een in eigen beheer ontwikkelde tool waarin diverse projecten parallel en integraal gemonitord kunnen worden. Per project kunnen implementatieprocessen worden gedefinieerd waarbij ieder proces is opgebouwd uit module-onderdelen. Per module-onderdeel kan de algehele status worden bijgehouden. Per module-onderdeel kunnen taken worden gekoppeld. Per taak kunnen acties worden gekoppeld. Aan ieder project, module, taak of actie kunnen eigenaren en statuscodes worden gekoppeld. Per issue is tevens onbeperkt info als instructies of achtergrondinfo te koppelen. Op diverse niveaus is rapportage beschikbaar; zowel per project als "over" de projecten heen.

 

Muziek

Nog geen informatie beschikbaar.

bottom of page